Staż z fizjoterapii stomatologicznej

Otwieramy możliwość odbywania płatnego stażu w Unisono Medica Wrocław z zakresu fizjoterapii stomatologicznej.

Staż prowadzą fizjoterapeuci stomatologiczni z doświadczeniem klinicznym w pracy z pacjentami
z dysfunkcjami układu stomatognatycznego.

Podczas odbywania stażu stażysta pod nadzorem jednego z fizjoterapeutów stomatologicznych prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów Unisono Medica Wrocław.

Termin i godziny odbywania stażu ustalane są indywidualnie i zależą od dostępności wizyt pacjentów.

Liczba wizyt w ciągu stażu oraz rodzaj dysfunkcji z jakimi pojawią się pacjenci nie jest zależna od organizatorów kursu “Staż z fizjoterapii stomatologicznej”, w związku z tym organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za liczbę pacjentów i rodzaj dysfunkcji (stan kliniczny pacjenta). Niemniej jednak organizatorzy dołożą wszelkich starań aby liczba pacjentów oscylowała w granicach 8-10 w ciągu stażu.

Zaliczenie stażu odbywa się w formie praktycznej.

Program ramowy stażu:

 • wywiad i badanie mięśni twarzy, głowy oraz szyi, w tym diagnostyka wewnątrzustna;
 • edukacja pacjentów po zabiegach ortognatycznych oraz ekstrakcji zębów obejmująca zalecenia pozabiegowe oraz instruktaż autoterapii;
 • edukacja pacjentów będących przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego obejmująca zalecenia domowe oraz instruktaż autoterapii;
 • konsultacje fizjoterapeutyczne: obrzęki, dolegliwości bólowe w obrębie twarzoczaszki i głowy (w tym bóle głowy różnego pochodzenia), aplikacje kinesiotaping;
 • zaliczenie stażu w formie praktycznej.

 

Czas: 10 godz.

Cena: 950 zł (brutto)

Cena obejmuje:

 • 10 godz. stażu
 • opiekę prowadzącego fizjoterapeuty stomatologicznego
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce odbywania stażu: ul. Januszowicka 5, Wrocław

 

Wymagania wstępne do uczestnictwa w stażu:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • posiadanie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego OC fizjoterapeuty,
 • ukończone szkolenie/kurs z zakresu fizjoterapii w stomatologii.

Wymagane dokumenty:

 • kopia (skan) polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty (oryginał do wglądu),
 • kopia (skan) prawa wykonywania zawodu,
 • kopia (skan) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu fizjoterapii w stomatologii,
 • aktualne CV.

Do zgłoszenia należy załączyć wszystkie wyżej wskazane dokumenty.

Do przesyłanego CV należy obowiązkowo dołączyć zapis:

„Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV, dyplomy itd.), przez Unisono Medica Sławomir Jarząb we Wrocławiu (adres siedziby: Stępin 33m, 55-093 Stępin), jako administratora danych, w celach rekrutacji na staż. Mam świadomość, że mogę wycofać zgodę w każdej chwili, poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy: szkolenia@unisonomedica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

 

Zapisy na staż odbywają się poprzez zgłoszenie drogą mailową na adres: szkolenia@unisonomedica.pl

Unisono Medica Wrocław wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00049/2023.