Wydawnictwo Unisono Media powstało z pasji do promowania rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Publikujemy głównie pozycje z zakresu szeroko pojętego zdrowia, zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia, jednak dobra beletrystyka też nie jest nam obca!

 

The Unisono Media Publishing House was founded out of passion to promote reliable and proven knowledge. We mainly publish items in the field of broadly understood health, healthy lifestyle and well-being, but we are also familiar with good fiction!